ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΜΙΓΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ARWU & WEBOMETRICS)

 

Επισυνάπτεται κείμενο που αναφέρεται σε πρόσφατες κατατάξεις ΑΕΙ.

 

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ