ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»

Διεθνής Βράβευση για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία –Ιατρική των Καταστροφών», της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ με ακαδημαϊκό  υπεύθυνο τον Καθηγητή Χειρουργικής και Διευθυντή της Γ’  Πανεπιστημιακής Κλινικής, ΠΓΝ «Αττικόν»,  κ. Εμ. Πικουλή.  Η  εκπαιδευτική θεματική ενότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία –Ι ατρική των Καταστροφών», της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, με τίτλο “Επικοινωνιακή Διαχείριση του κινδύνου σε καταστάσεις κρίσεων και  καταστροφών”,  βραβεύτηκε  ως προς το περιεχόμενο, την μεθοδολογία και τις  εκπαιδευτικές πρακτικές της,  με τον  Έπαινο Αριστείας  στο πλαίσιο του 2018 IABC Heritage Region Silver Quill Award Program. H τιμητική διάκριση πραγματοποιήθηκε,  μετά από διαγωνιστική διαδικασία, από το International Association of Business Communicators, έναν από τους μεγαλύτερους, και διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς σε θέματα επικοινωνίας,  με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Πικουλή, ο τρόπος συλλογής, οργάνωσης  και διακίνησης της πληροφορίας σε καταστάσεις κρίσεων και καταστροφών,  τόσο εσωτερικά ανάμεσα στους  εμπλεκόμενους φορείς,  όσο και εξωτερικά προς το ευρύ κοινό, αποτελεί μια από τις ουσιαστικότερες παραμέτρους διαχείρισης όλων των σταδίων του κύκλου μιας καταστροφής ή/και κρίσης.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», έχοντας μια ολιστική, διεπαγγελματική και διεπιστημονική προσέγγιση εστιάζει και σε αυτήν την κατεύθυνση, σε μια προσπάθεια  δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου  σχεδίου  εκπαιδευτικού μοντέλου.