ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Από τη Δευτέρα, 7/8/2017 και ώρα 15:00, τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων». Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 25/08/2017 και ώρα 14:00.

Υπουργείο Υγείας