ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ 4485/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Σας κοινοποιώ τον νόμο 4485/2017 "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις", ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α'.

 

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ