ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΦΕΚ 1284/26-7-19

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1284/26-7-19  (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  επτά  (7) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

ΤΟΜΕΑΣ : Κλινικοεργαστηριακός

-Αριθ. Προκήρυξης 1819031916/20-5-19/6-5-19 (ΑΔΑ: ΩΧΒ346ΨΖ2Ν-ΙΧ3 )

  • Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Φυσιολογία»

ΤΟΜΕΑΣ : Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1819034947/12-6-19/5-6-19 (ΑΔΑ: ΨΩΗΤ46ΨΖ2Ν-Γ09 )

  • Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1819034931/11-6-19/5-6-19 (ΑΔΑ: Ψ1Δ546ΨΖ2Ν-ΩΜΤ )

  • Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική-Μεταμοσχεύσεις»

-Αριθ. Προκήρυξης 1819031908/20-5-19/6-5-19 (ΑΔΑ: ΨΞ4Η46ΨΖ2Ν-ΕΕΩ )

  • Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1819034934/11-6-19/5-6-19 (ΑΔΑ: Ω2ΑΖ46ΨΖ2Ν-5ΕΗ )

  • Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

ΤΟΜΕΑΣ : Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1819034948/12-6-19/5-6-19 (ΑΔΑ:Ω3Ε846ΨΖ2Ν-Ο1Η)

  • Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Μικροβιολογία-Ταξιδιωτική και Διεθνής Ιατρική»

ΤΟΜΕΑΣ :Υγείας Μητέρας-Παιδιού

-Αριθ. Προκήρυξης 1819031910/20-5-19/6-5-19 (ΑΔΑ:ΩΥΛΣ46ΨΖ2Ν-Η9Κ)

  • Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική Γυναικολογία-Ενδοκρινολογία»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   6-10-19

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.