ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE διοργανώνει το "The 8th Biennial PhD Symposium", την 1η Ιουλίου 2017. 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE διοργανώνει κάθε δύο χρόνια συμπόσιο για τους διδακτορικούς φοιτητές κοινωνικών επιστημών, των οποίων η έρευνα αφορά την Ελλάδα ή την Κύπρο, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών μεταξύ νέων ερευνητών, καθώς το συμπόσιο προσφέρει την ευκαιρία να παρουσιάσουν την έρευνά τους σε διεθνές ακροατήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/Events/HO%20PhD%20Symposia/8th-PhD-Symposium/The-8th-Biennial-HO-PhD-Symposium-on-Contemporary-Greece-and-Cyprus.aspx