ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EDCM NEWSLETTER ISSUES #11 - ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ (24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Δημοσιεύτηκε το 11ο τεύχος της έκδοσης "NEWSLETTER OF ENVIRONMENTAL, DISASTER, AND CRISIS MANAGEMENT STRATEGIES" του ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων" του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο Newsletter παρουσιάζονται σημαντικά γεγονότα στα σχετικά επιστημονικά πεδία, με στόχο την άμεση ενημέρωση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και του κοινού.

Στο 11ο τευχος παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα επιστημονικά και τεχνικά αποτελέσματα και δεδομένα που αφορούν στα κατολισθητικά φαινόμενα στο Πλωμάρι Λέσβου (24 Νοεμβρίου 2018).

Tο τεύχος είναι προσβάσιμο στο σύνδεσμο:
https://edcm.edu.gr/images/docs/2018/Newsletter_2018_11_Plomari_slope_failures.pdf, ενώ πλάνα απο την επιτόπια έρευνα του ΕΚΠΑ είναι διαθέσιμα στο: https://youtu.be/xzI-oTIAU28