ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EDIPLOMAS: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙ

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), ανέπτυξαν την υπηρεσία eDiplomas (https://ediplomas.gr/) με στόχο να διευκολύνουν την ασφαλή και εξουσιοδοτημένη διαδικτυακή πρόσβαση σε τίτλους σπουδών της Γ’ βάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία θα παρέχει τα εξής:

Προς τον πολίτη κάτοχο τίτλου σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ

  • Μέσω του λογαριασμού του στο TaxisNet, ο πολίτης θα μπορεί να δώσει την συγκατάθεσή του ώστε ένας φορέας (δημόσιος οργανισμός ή εταιρεία) να αποκτήσει πρόσβαση σε  πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών του.

Προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

  • Μέσω του TaxisNet και με εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ένας φορέας (δημόσιος οργανισμός ή εταιρεία) θα μπορεί εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα να αποκτήσει διαδικτυακή πρόσβαση σε στοιχεία των τίτλων σπουδών που τον ενδιαφέρουν, εφόσον έχει τη συγκατάθεση των  κατόχων των τίτλων (με λήψη προσωποποιημένου  κωδικού από τον απόφοιτο).
  • Μέσω του TaxisNet και με εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να κάνουν εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα έλεγχο γνησιότητας των τίτλων σπουδών που τους έχουν κατατεθεί, αξιοποιώντας πληροφορία αναγραφόμενη στον ελεγχόμενο τίτλο σπουδών (προς υλοποίηση).

Η υπηρεσία αντλεί τα στοιχεία των τίτλων απευθείας από τα συστήματα διαχείρισης φοιτητολογίων των ιδρυμάτων της Γ’ βάθμιας Εκπαίδευσης και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες κρυπτογράφησης και ψηφιακής υπογραφής εξασφαλίζει τόσο την προστασία των προσωπικών στοιχείων του πολίτη, όσο και την αυθεντικότητα των παρεχόμενων στοιχείων.

Η υπηρεσία ξεκινά πιλοτικά με τίτλους από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ και σε συνεργασία με το GUnet, προγραμματίζεται η πρόσβαση σε όλους τους τίτλους σπουδών (μεταπτυχιακά και διδακτορικά) των υπολοίπων ιδρυμάτων της Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης.