ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΕΙ