ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ

Επισυνάπτεται επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών καθ. Θ. Σφηκόπουλου σχετικά με την Έγκαιρη Προσκόμιση Παραστατικών στον ΕΛΚΕ