ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΚΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ, ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ, ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ UNIDROIT

Κατά την 77η Σύνοδό της (Ρώμη, 6 Δεκεμβρίου 2018), η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου (UNIDROIT) εξέλεξε την κα Ευγενία Δακορώνια, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ως ένα από τα 25 μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο του UNIDROIT που εποπτεύει τον τρόπο με τον οποίο η Γραμματεία εκτελεί το πρόγραμμα εργασίας που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο για την επίτευξη των θεσμοθετημένων στόχων του Ινστιτούτου και αποτελείται από ένα ex officio μέλος, τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου, και 25 εκλεγμένα μέλη, ως επί το πλείστον εξέχοντες δικαστές, επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και δημόσιους υπαλλήλους.