ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘ. ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΔΙΑΛΛΙΝΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION

 Εκλογή του Καθ. Μοριακής Μικροβιολογίας Γ. Διαλλινά ως μέλος του European Molecular Biology Organization

Την 14η Μαΐου του 2018, ο European Molecular Biology Organization (ΕΜΒΟ) ανακοίνωσε ότι ο  Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας Γιώργος Διαλλινάς του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ εξελέγη μέλος του.

O EMBO είναι μια οργάνωση περισσότερων από 1800 κορυφαίων ερευνητών που προάγει την αριστεία στις βιοεπιστήμες. Οι κύριοι στόχοι της οργάνωσης είναι η υποστήριξη ταλαντούχων ερευνητών σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, η τόνωση ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και η ενίσχυση της οικοδόμησης ενός Ευρωπαϊκού ερευνητικού περιβάλλοντος όπου οι επιστήμονες παράγουν το καλύτερο έργο τους.

Τα νέα μέλη του EMBO εκλέγονται ετησίως ως αναγνώριση της συμβολής τους στην επιστημονική αριστεία. Η επιλογή τους βασίζεται αποκλειστικά στα επιστημονικά επιτεύγματά τους και στην υψηλή ποιότητα της έρευνας τους. Ο EMBO αναγνωρίζεται για την τήρηση υψηλότατων κριτηρίων επιστημονικής πρωτοτυπίας και ακεραιότητας.

Τα μέλη του αναμένεται να διεξάγουν την έρευνα υπεύθυνα και να τηρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα. Εξυπηρετώντας τις αρχές της αριστείας και της ακεραιότητας μέσα από τις απόψεις και τις δράσεις τους, κάνουν πολύτιμες συμβολές στον οργανισμό.

Με τον κ. Διαλλινά η Ελλάδα έχει 16 μέλη στον ΕΜΒΟ (10 ενεργούς επιστήμονες, 6 αφυπηρετησαντες).  Ο κ. Διαλλινας είναι το δεύτερο μέλος του ΕΜΒΟ από το ΕΚΠΑ, μετά τον Καθ. Β. Γοργούλη της Ιατρικής Σχολής.