ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΘΕ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ACADÉMIE INTERNATIONALE D’HISTOIRE DES SCIENCES

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών, με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση, γνωστοποιεί ότι o Καθηγητής Ιστορίας των Μαθηματικών του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης, κ. Ιωάννης Χριστιανίδης, εκλέχθηκε την 17η Δεκεμβρίου 2016 αντεπιστέλλον μέλος της Académie Internationale d’Histoire des Sciences — International Academy of the History of Science.

Η Académie Internationale d’Histoire des Sciences ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του χειμώνα 1927–28. Κορυφαίοι ιστορικοί των επιστημών του 20ού αιώνα έχουν διατελέσει μέλη της. Μεταξύ αυτών, τελείως ενδεικτικά, αναφέρουμε τους Louis de Broglie, Georges Canguilhem, Marshall Claggett, I. Bernard Cohen, Alistair Crombie, Stillman Drake, Benjamin Farrington, Thomas L. Heath, Andrei Nikolaevich Kolmogorov, David Lindberg, Gino Loria, John E. Murdoch, Joseph Needham, Otto Neugebauer, David Pingree, Derek John de Solla Price, Adolph Rome, George Sarton, Dirk Jan Struik, René Taton, Imre Toth, B. L. van der Waerden, Kurt Vogel. Μέλη της Académie διετέλεσαν επίσης οι διακεκριμένοι Έλληνες ιστορικοί των επιστημών Μιχάλης Στεφανίδης και Ευάγγελος Σ. Σταμάτης.

H Κοσμητεία της Σχολής συγχαίρει ολόθερμα τoν εξαίρετo συνάδελφο για τη μεγάλη επιτυχία και τη διεθνή αναγνώριση του έργου του, το οποίο αποτελεί προϊόν της έρευνας που έχει διεξάγει στο πλαίσιο του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης, και προσδοκά πολλές ακόμη παρόμοιες διακρίσεις του ιδιαίτερα αξιόλογου έργου που επιτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της Σχολής.

           

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Κωνσταντίνος Α. Βαρώτσος
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής