ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

 

Επισυνάπτεται σημαντική ενημέρωση σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού σε έργα ή προγράμματα του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις", καθώς και συνοδευτικά αρχεία.  

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ