ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με ορισμένα θέματα που αφορούν την λειτουργία του ΕΛΚΕ και ειδικότερα:

Α) Σας έχει σταλεί επιστολή αναφορικά με την διενέργεια εκλογών για τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής Ερευνών μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται όλη η διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών.

Β) Για διευκόλυνσή σας και των συνεργατών σας την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ οι συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις αρχικά σε θέματα που αφορούν α) προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών και β) απασχόληση προσωπικού σε έργα ή προγράμματα του ΕΛΚΕ.  Η ενότητα των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων θα εμπλουτίζεται συνεχώς μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι διαδικασίες λειτουργίας του ΕΛΚΕ (π.χ. χρηματοοικονομική παρακολούθηση εσόδων, παρακολούθηση έργων, αποδοχές έργων κ.λπ.). Θα ενημερωθείτε με νεότερο μήνυμά μου σχετικά με την ακριβή ημερομηνία ανάρτησής τους και την σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση.

Γ) Επίσης, εντός της επόμενης εβδομάδας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στην διαδρομή http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx το νέο έντυπο προϋπολογισμού για τα έργα ή προγράμματα του ΕΛΚΕ για το έτος 2018, για το οποίο θα σας αποσταλεί σχετική ενημερωτική επιστολή με αναλυτικές οδηγίες για  την σύνταξη αυτού.

Δ) Θα σας σταλεί επιστολή αναφορικά με την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στην οποία θα αναφέρονται τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται στον ΕΛΚΕ προκειμένου να γίνεται ορθά η μισθολογική κατάταξη του κάθε απασχολούμενου σύμφωνα με τους όρους του Ενιαίου Μισθολογίου. Τέλος, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ειδική εφαρμογή υπολογισμού αμοιβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου στην οποία θα έχετε πρόσβαση προκειμένου εισάγοντας τα δεδομένα κάθε δικαιούχου να μπορείτε να δείτε όλα τα οικονομικά στοιχεία των αμοιβών τους (π.χ. κόστος ερευνών, πληρωτέο ποσό κ.λπ.).

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την προσπάθεια προσαρμογής στις νέες διαδικασίες λειτουργίας του ΕΛΚΕ βάσει των απαιτήσεων του Ν. 4485/2017 και να ζητήσω την κατανόησή σας για τυχόν προβλήματα που πιθανώς δημιουργούνται κατά αυτή την μεταβατική περίοδο. Σας διαβεβαιώνω ότι τόσο η Διοίκηση όσο και οι εργαζόμενοι στον ΕΛΚΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η μετάβαση αυτή να γίνει όσο πιο ομαλά είναι εφικτό.

Τέλος, σας υπενθυμίζω ότι για την εξυπηρέτησή σας για τυχόν ερωτήματα, παροχή πληροφοριών και  υποστήριξη στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την λειτουργία του ΕΛΚΕ, τη διαχείριση των έργων και γενικότερα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία του ΕΛΚΕ, Υποστήριξη και Αρωγή Χρηστών (Help Desk) μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 210 727 5900, αλλά και μέσω του email helpdesk@elke.uoa.gr. Η υπηρεσία του Help Desk λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14.00.

Η ηλεκτρονική αποστολή αιτημάτων και λοιπών εγγράφων προς διεκπεραίωση από τον ΕΛΚΕ θα συνεχίσει να γίνεται με την χρήση του κεντρικού email του ΕΛΚΕ rc@elke.uoa.gr.

Θερμή παράκληση για την ενημέρωση σε σχέση με τα παραπάνω όλου του προσωπικού που εμπλέκεται σε διαδικασίες με τον ΕΛΚΕ. 

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ