ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 2018-2019 ΣΤΟ ΕΚΠΑ»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση