ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΝΔΕΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ακολουθεί η 3^η επικαιροποιημένη έκδοση του "ΠΑΝΔΕΚΤΗ " η οποία εκπονήθηκε από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης» της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το έργο συγκροτείται από δύο συνεχόμενους τόμους Ι και ΙΙ, λόγω του μεγάλου όγκου των νομοθετημάτων (246 αριθμημένα νομοθετήματα).
Τα νομοθετήματα παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά, στην ισχύουσα την 05.5.2020 μορφή τους (μέχρι το ΦΕΚ Β΄ 1699).
Τα πρώτα 140 νομοθετήματα περιλαμβάνονται στον τόμο Ι και τα υπόλοιπα στον τόμο ΙΙ.
Σε κάθε νομοθέτημα υπάρχει υπερσύνδεσμος με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύθηκε.
Κάτω από κάθε εξουσιοδοτική διάταξη σημειώνονται οι κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις μέχρι την 05.5.2020 και υπάρχει αντίστοιχος υπερσύνδεσμος για την αναζήτησή τους σε πλήρες κείμενο εντός της κωδικοποίησης.

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων Vol I
ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων Vol II