ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - GDPR»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΝ GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων): 4ος Κύκλος Επιμόρφωσης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και υλοποιεί για 4η φορά το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 10 εβδομάδων με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR».

Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές στη διεύθυνση https://bit.ly/GDPR_REGISTER.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δομή του προγράμματος, τα δίδακτρα, κ.α., παρακαλούμε δείτε τον Οδηγό Σπουδών:

https://bit.ly/EKPA_GDPR_STUDY_GUIDE

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα, γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR).

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα αλλά και ιδιώτες επαγγελματίες της Ελλάδας και της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Στελέχη ή ιδιώτες που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officers - DPOs)
  • Στελέχη φορέων του δημοσίου τομέα που έχουν την ευθύνη τμημάτων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα
  • Στελέχη τμημάτων Διοίκησης, Λογιστηρίου, HR, Marketing, IT
  • Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Δικηγόρους, στελέχη Νομικών Εταιρειών
  • Συμβούλους Επιχειρήσεων
  • Πτυχιούχους Νομικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων, σχολών Δημόσιας Διοίκησης
  • Φοιτητές που ενδιαφέρονται για επιμόρφωση στον GDPR

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δέκα (10) εβδομάδες.

Με την ολοκλήρωσή του, χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass (8 πιστωτικές μονάδες ECVET).

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/EKPAgdpr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής, στη διεύθυνση:

https://bit.ly/GDPR_REGISTER

Οδηγός Σπουδών:

https://bit.ly/EKPA_GDPR_STUDY_GUIDE

 

Ενημερωτικό αρχείο