ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α. διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο -300 ωρών Δια Ζώσης και Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης- με τίτλο "Ποιοτική  Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία, την
Εκπαίδευση, την Υγεία και τις Κοινωνικές Επιστήμες" (Ενότητες: Θεματική Ανάλυση, Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση, Αφηγηματική Ανάλυση, Οπτικές Μέθοδοι).

Σεμινάριο