ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Κ. ZHANG QIYUE ΣΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ (7.12.2018)

Επίσκεψη της Πρέσβειρας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα,  κ. Zhang Qiyue στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ (7.12.2018)

Η Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Zhang Qiyue, συνοδευόμενη από τον A' Γραμματέα της Πρεσβείας κ. Tian Zhong επισκέφθηκε, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, την Πρυτανεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την Πρέσβη υποδέχτηκαν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος, ο Αναπλ.Πρύτανη, καθηγητής Ν.Μυλωνάς, η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγήτρια Ε.Καραμαλεγκου, ο τ. Αναπλ.Πρύτανη και νυν Σύμβουλος της Πρυτανείας επί θεμάτων Διεθνών Σχέσεων ομ. καθηγητής K. Μπουραζέλης και στελέχη των Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ.

Ο Πρύτανης ενημέρωσε την Πρέσβη ότι το ΕΚΠΑ διαχρονικά έχει στενή συνεργασία με Πανεπιστήμια της Κίνας και βρίσκονται σε ισχύ έντεκα διμερείς συμφωνίες συνεργασίας για ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού, ερευνητών και φοιτητών με τα Πανεπιστήμια Shanghai International Studies University, Beijing Foreign Studies University, China University of Petroleum, Guangdong University of Foreign Studies, Zhejiang University, University of Hong Kong, Southwest Jiaotong University, University of the Chinese Academy of Social Sciences (UCASS), Minzu University of China, Anhui University of Chinese Medicine και Peking University. Με αρκετά από τα Πανεπιστήμια αυτά έχουν συναφθεί και επιπρόσθετες ειδικές συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών ή/και συμφωνίες ειδικών επιστημονικών πεδίων μεταξύ Τμημάτων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο επέκτασης της ήδη υπάρχουσας διαπανεπιστημιακής συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο Beijing Foreign Studies University (BFSU) το ΕΚΠΑ υποδέχτηκε πέρυσι 23 φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονταν στο τρίτο έτος σπουδών στο BFSU που πραγματοποίησαν ένα χρόνο των σπουδών τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, στην ελληνική γλώσσα στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιούν σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή 12 φοιτητές του Πανεπιστημίου Guangdong University οf Foreign Studies (GDUFS) στο πλαίσιο επέκτασης αντίστοιχης διαπανεπιστημιακής συμφωνίας συνεργασίας.

Όπως περιέγραψε στη συνέχεια η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, με βάση το πρόγραμμα σπουδών, οι 23 φοιτητές του BFSU παρακολούθησαν πέρυσι ειδικά διαμορφωμένο γι αυτούς πρόγραμμα σπουδών που περιλάμβανε το μάθημα «Ευρωπαϊκή Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός» και το μάθημα «Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Μυθολογία», καθώς και εντατικό πρόγραμμα ελληνικών στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ ώστε να πάρουν πιστοποίηση στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, οι 23 φοιτητές είχαν την ευχέρεια να επιλέξουν όποιο άλλο μάθημα από τη Φιλοσοφική Σχολή, ώστε να καλύψουν τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του τμήματός τους στο Beijing University, ενώ συμμετείχαν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους. Αντίστοιχο πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί για τους 12 φοιτητές του GDUFS για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Στη συνέχεια ο Πρύτανης ενημέρωσε την Πρέσβη για το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών φοιτητών για την εκμάθηση της Κινεζικής γλώσσας στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών με αποτέλεσμα, την τελευταία πενταετία, να έχουν εγγραφεί 384 άτομα σε διάφορα επίπεδα εκμάθησης της Κινεζικής γλώσσας. Ιδίως το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 παρατηρείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, με 91 εγγεγραμμένους φοιτητές. Αλλά και Κινέζοι φοιτητές έχουν επιλέξει την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ. Ενδεικτικά ο Πρύτανης ανέφερε ότι, από το 2015 έως σήμερα, 122 κινέζοι φοιτητές έχουν φοιτήσει στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Τέλος, το πρόγραμμα Θερινών Υποτροφιών Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΘΥΕΣΠΑ) έχει προσελκύσει 65 κινέζους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

O Πρύτανης τόνισε επίσης ότι, μετά τη επίσκεψη της Υφυπουργού Παιδείας της Κίνας κ. Li Welhong στο ΕΚΠΑ τον Απρίλιο 2015, αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι σχέσεις συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με Κινέζικα Πανεπιστήμια και, αρκετές αντιπροσωπείες Ιδρυμάτων επισκέφθηκαν την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ, ιδίως την τελευταία διετία. Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι, εκτός των ανωτέρω Ιδρυμάτων με τα οποία συνάφθηκαν συμφωνίες συνεργασίας, έχουν συζητηθεί επικείμενες συνεργασίες κατόπιν επισκέψεων εκπροσώπων του China Scholarship Council, της Shanghai Academy of Social Sciences, της Chinese Academy of Social Sciences, του Guangxi Science and Technology Department, της State Ethnic Affairs Commission και των Πανεπιστημίων Wuhan University, Anhui University of Chinese Medicine, Shandong Normal University, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Beijing Normal University.

Η Πρέσβης εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επίσκεψή της στο αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Αποτελεί δε ιδιαίτερη χαρά για την ίδια να αναλαμβάνει Πρέσβης της χώρας της στην Ελλάδα σε μία περίοδο που οι σχέσεις των δύο χωρών είναι σε ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο ανάπτυξης. Αναφερόμενη στην πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας των δύο χωρών στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (8ος/2018) εξέφρασε και τη βούληση της Κινεζικής Κυβέρνησης για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στη συνέχεια τόσο στα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία προσφέρει το ΕΚΠΑ, όσο και στην επικείμενη ψήφιση λειτουργίας ενός αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος στη Φιλοσοφική Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό και για Κινέζους φοιτητές. Όπως υπερθεμάτισε ο κ. Μπουραζέλης, παρόλο που το ΕΚΠΑ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα (επιπέδου μάστερ και διδακτορικού) στα οποία φοιτούν κινέζοι φοιτητές, οι σπουδές τους από το προπτυχιακό επίπεδο θα βοηθήσει στην πληρέστερη μελέτη και αφομοίωση της ελληνικής ιστορίας, φιλοσοφίας, αρχαιολογίας, κ.ά.

Η Πρέσβης συμφώνησε ότι η δημιουργία αυτού του αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και η κυβέρνηση της χώρας της επιθυμεί διεύρυνση της συνεργασίας των Κινεζικών Πανεπιστημίων με τα Ελληνικά και ιδιαιτέρως με διεθνώς αναγνωρισμένα όπως το ΕΚΠΑ.

Η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής αναφέρθηκε στη συνέχεια στην έντονη κινητικότητα τόσο των Πρυτανικών Αρχών όσο και της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής για την προώθηση και οργάνωση κοινών δράσεων Ελλάδας – Κίνας στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και στο πεδίο του πολιτισμού γενικότερα. Για παράδειγμα, μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής συμμετείχαν στο forum "Jixia Academy  and  Plato  Academy - Chinese  and  Greek  Classical Civilizations Summit Forum" το Σεπτέμβριο του 2018 στο Shandong και θα οργανωθεί αντίστοιχης θεματολογίας forum στην Αθήνα το 2019. Επίσης  επίκειται η οργάνωση ενός θερινού σχολείου για φοιτητές του Πανεπιστημίου UCASS στη Φιλοσοφική τον Ιούλιο 2019,  εξετάζονται νέες συμφωνίες φοίτησης φοιτητών σε ειδικά προγράμματα, κ.ά.

Η Πρέσβης στη συνέχεια ξεναγήθηκε στο κτήριο των Προπυλαίων.