ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ Κ. ANNA BARBARZAK ΣΤΟ Ε.Κ.Π.Α.

Επίσκεψη της Πρέσβειρας της Πολωνίας κ. Anna Barbarzak στο Ε.Κ.Π.Α.

Την Πρέσβη της Πολωνίας στην Ελλάδα, κ. Anna Barbarzak και τη Μορφωτική Ακόλουθο της Πρεσβείας κ. Justyna Slowik, υποδέχτηκε την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Πρύτανης καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος.

Ο Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. αναφέρθηκε στην ιστορία του Πανεπιστημίου, παρουσίασε συνοπτικά τους τομείς των προσφερομένων σπουδών στις Σχολές και τα Τμήματα του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και στοιχεία εκμάθησης της Πολωνικής γλώσσας, ιδιαιτέρως κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών στο οποίο διδάσκονται 25 ξένες γλώσσες. Επιπροσθέτως τόνισε ότι, και στο πλαίσιο ερευνητικών συνεργασιών, μέλη ΔΕΠ και ερευνητές του Ε.Κ.Π.Α. έχουν συνεργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα με ομολόγους τους σε Πανεπιστήμια, τη Στατιστική Υπηρεσία και άλλα Ινστιτούτα της Πολωνίας.

Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνεργασία μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και Ιδρυμάτων της Πολωνίας, ιδιαιτέρως μέσω του προγράμματος ERASMUS+, όσο και σε προοπτικές συνεργασίας για την προώθηση της διδασκαλίας της Πολωνικής γλώσσας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Την Πρέσβη εντυπωσίασε το γεγονός ότι την τελευταία πενταετία 128 φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. φοίτησαν σε Πολωνικά Παν/μια, 46 Πολωνοί φοιτητές επέλεξαν το Ε.Κ.Π.Α. για τις σπουδές τους μέσω του προγράμματος ERASMUS+, αλλά και το ότι είναι σε ισχύ 25 διμερείς συμφωνίες του Ε.Κ.Π.Α. με 17 Πανεπιστήμια τα οποία κατατάσσονται μεταξύ των σημαντικότερων της Πολωνίας. Επιπροσθέτως, είναι αξιοσημείωτο ότι 248 Πολωνοί παρακολούθησαν το πρόγραμμα ΘΥΕΣΠΑ (Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών) από το 1988 έως σήμερα.

Η κ. Barbarzak αναφέρθηκε σε δυνατότητες αναβάθμισης και περαιτέρω ενίσχυσης της διδασκαλίας της Πολωνικής γλώσσας εντός του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, αλλά και στην ενίσχυση της οργάνωσης μαθημάτων Πολωνικής γλώσσας ή/και προσφοράς υποτροφιών για παρακολούθηση μαθημάτων στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Ε.Κ.Π.Α.

Τέλος, η Πρέσβης πρότεινε την οργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για την γνωριμία των φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α. με τα Πολωνικά Πανεπιστήμια ως φορείς υποδοχής φοιτητών ERASMUS με αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.