ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ, ΕΝΑΣ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΗΜΕΡΑ"

 

Η επιστημονική εκδήλωση "Πρόληψη και Μακροζωία, ένας ρεαλιστικός στόχος σήμερα"πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών στις 29 Οκτωβρίου 2017.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Επιστημονικής Διασύνδεσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ και του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας με τη συνδιοργάνωση των παρακάτω φορέων:

- 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου
- 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
- Ιατρικός Σύλλογος Φωκίδας
- Παράρτημα της Ένωσης Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας-Γυναίκες στην Ογκολογία (W4Ο Hellas)
- Δήμος Δελφών