ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΠΑΓΙΩΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Σημαντική  ανακάλυψη από την ομάδα του Καθ. Γιώργου Διαλλινά (http://scholar.uoa.gr/diallina) του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύεται σήμερα στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό υψηλής απήχησης EMBO Reports (TranslocationofnutrienttransporterstocellmembraneviaGolgi-bypassinAspergillusnidulans, S. Dimou, O. Martzoukou, M. Dionysopoulou, V. Bouris, S. Amillis and G. Diallinas).

Στη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια κύριο ρόλο είχε η Υ.Δ. Σοφία Δήμου, καθώς και  ερευνητές Δρ. Όλγα Μαρτζούκου και Δρ. Σωτήρης Αμίλλης. Συμμετείχαν επίσης η Υ.Δ. Μαριάντζελα Διονυσοπούλου και ο προπτυχιακός φοιτητής Βαγγέλης Μπουρής. Η χρηματοδότηση της εργασίας έγινε μέσω δωρεάς του Ίδρυματος «Σ. Νιάρχος» και ερευνητικού προγράμματος του «Fondation Santé»στον καθ. Γ. Διαλλινά. 

Η εργασία αυτή αποκαλύπτει τον μηχανισμό υποκυτταρικής διακίνησης και στόχευσης μεμβρανικών πρωτεϊνών, και ειδικά των διαμεμβρανικών μεταφορέων που μεσολαβούν για την θρέψη, την ομοιόσταση και επικοινωνία των ευκαρυωτικών κυττάρων. Η σημασία της ανακάλυψης έγκειται  στο γεγονός ότι ανατρέπει δεδομένα δεκαετιών και διδακτικών συγγραμμάτων που υποστήριζαν ότι το οργανίδιο Golgi και συσχετιζόμενες εκκριτικές οδοί βρίσκονται στην βάση του μηχανισμού τοπογένεσης όλων των κύριων  μεμβρανικών πρωτεϊνών, όπως είναι οι μεταφορείς, οι υποδοχείς και τα κανάλια. Η ομάδα του Καθ. Διαλλινά αντίθετα έδειξε ότι  νεοσυντιθέμενες διαμεμβρανικές πρωτεΐνες μεταφέρονται  στην κυτταρική μεμβράνη άμεσα από το Ενδοπλασματικό Δίκτυό μέσω ειδικού τύπου COPII κυστιδίων, παρακάμπτοντας το Golgi. 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.embopress.org/doi/10.15252/embr.201949929