ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΩΣ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ

Το ερευνητικό πρόγραμμα HERON (H2020, RIA, no. 649690) με τίτλο “Forward looking socio-economic research on Energy Efficiency in EU countries” που πραγματοποιείται από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.), επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καλή πρακτική (good practice) ενσωμάτωσης των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στα προγράμματα του HORIZON 2020.

Το πρόγραμμα αφορά στις ερευνητικές προσπάθειες ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας και ενός εργαλείου συμβατής ενσωμάτωσης σε σενάρια πολιτικών ενεργειακής αποτελεσματικότητας, με τον μετασχηματισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς των τελικών χρηστών σε αντίστοιχα ποσοτικά που μπορούν να εισαχθούν στη βάση δεδομένων εισόδου του μοντέλου που χρησιμοποιείται.