ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ESP STRATEGY MEETING 2019-2023, 18-20 JANUARY 2019

Στις 18-20 Ιανουαρίου 2019 θα λάβει χώρα στην Αθήνα το Strategy Meeting 2019-2023 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής (Εuropean Society of Pathology-ESP) με Πρόεδρο για την περίοδο 2017-19 την κ. Ντίνα Τηνιακού, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Διευθύντρια του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Αρεταιείου Νοσοκομείου.

H ESP (https://www.esp-pathology.org) αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στην Ευρωπαϊκή Παθολογική Ανατομική, αριθμεί >3.000 μέλη και έχει ως κύριους στόχους την προαγωγή  υψηλής ποιότητας διαγνωστικής πρακτικής, εφαρμοσμένης και μεταφραστικής έρευνας, και προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Παθολογικής Ανατομικής του ανθρώπου στην Ευρώπη και διεθνώς.

Τριάντα σημαίνοντες/ουσες παθολογοανατόμοι από 14 χώρες της Ευρώπης θα συγκεντρωθούν στην Αθήνα για να χαράξουν την πορεία και να καθορίσουν τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής για την πενταετία 2019-2023. Οι συμμετέχοντες είναι Καθηγητές Πανεπιστημίου ή/και Διευθυντές μεγάλων Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής, διοικητικά στελέχη από άλλες συνεργαζόμενες με την ESP επιστημονικές εταιρείες/ενώσεις (UnionEuropéennedesMédecinsSpécialistesUEMS,  European School of Oncology κ.α.), αλλά και νεώτεροι συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται στην ESP.