ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

EΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Ανακοίνωση του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της κυβέρνησης της Σλοβακίας σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για φοιτητές,μεταπτυχιακούς φοιτητές,καθηγητές Πανεπιστημίων ερευνητές και καλλιτέχνες για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες των υποτροφιών καθώς και υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα: www.scholarships.sk.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2020.

Υποτροφίες