ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ - GDPR)»

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR)»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και υλοποιεί για πρώτη φορά, το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR)».  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Οδηγό Σπουδών: https://bit.ly/2Y56WCc 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα, γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR). 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα αλλά και ιδιώτες επαγγελματίες της Ελλάδας και της Κύπρου.  Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:  

•         Στελέχη ή ιδιώτες που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officers - DPOs)

•         Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

•         Στελέχη τμημάτων Διοίκησης, HR, Marketing, IT

•         Δικηγόρους, στελέχη Νομικών Εταιρειών

•         Συμβούλους Επιχειρήσεων

•         Στελέχη φορέων του δημοσίου τομέα που έχουν την ευθύνη τμημάτων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα

•         Πτυχιούχους Νομικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων, σχολών Δημόσιας Διοίκησης

•         Φοιτητές που ενδιαφέρονται για επιμόρφωση στον GDPR

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι εννέα (9) εβδομάδες.

Ξεκινάει τη Δευτέρα, 23η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται το Σαββάτο, 30 Νοεμβρίου 2019.

Με την ολοκλήρωσή του, χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ. 

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη σελίδα στο Facebook:

https://www.facebook.com/EKPAgdpr

Αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα αίτησης συμμετοχής του προγράμματος, στη διεύθυνση:

https://forms.gle/ZMDvFwoMchi4HydQ9

Οδηγός Σπουδών