ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 

Επισυνάπτονται άρθρα από τους νόμους 4386/2016 και 4485/2017 που αφορούν τη λειτουργία των μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.

 

 Γραφείο Προέδρου Τμήματος Ιατρικής