ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Βρετανικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τον οργανισμό Universities UK International και με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας και εκπαιδευτικών φορέων που προσφέρουν διασυνοριακή τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, διοργάνωσε την Πέμπτη 10 Μαΐου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Φόρουμ για την Ανώτατη Εκπαίδευση, εξετάζοντας τις πιθανές επιπτώσεις του Brexit στις υπάρχουσες δομές και τις μελλοντικές ευκαιρίες για διασυνοριακή εκπαίδευση (TNE) στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση έφερε σε επαφή εθνικούς και βρετανικούς φορείς, ανώτερους εκπροσώπους από βρετανικά ιδρύματα, φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής από την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνείς εμπειρογνώμονες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μοιράστηκαν τις γνώσεις τους και αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις.

Το φόρουμ είχε σκοπό να στηρίξει τις μακρόχρονες εκπαιδευτικές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες και να ενισχύσει και να διευκολύνει περαιτέρω τις θεσμικές συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και βρετανικών ιδρυμάτων.

Εκ μέρους του ΕΚΠΑ συμμετείχε ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, καθηγητής Κ. Μπουραζέλης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τους ακαδημαϊκούς στόχους, τις διεθνείς συνεργασίες και γενικότερα τη δυναμική του ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην ιστορία του Ιδρύματος, τις προοπτικές και, ιδιαιτέρως, στις διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με βρετανικά πανεπιστήμια στο πλαίσιο του ERASMUS. Παρουσίασε, επίσης, και σχετικό βίντεο.