ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

H Μ. ΜΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Μάρλεν Μούλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και μέλος της ΕΔΕ του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μουσειακών Σπουδών ορίσθηκε από τον ευρωπαϊκό φορέα European Museum Forum (EMF) Επικεφαλής της Επιτροπής Κριτών, που ετησίως αξιολογεί και βραβεύει τα καλύτερα μουσεία της Ευρώπης (European Museum of the Year Award - EMYA). Η Μάρλεν Μούλιου είχε ήδη από το 2016 ενταχθεί ως κριτής στην εν λόγω Επιτροπή και η θητεία της στον νέο διευρυμένο ρόλο θα διαρκέσει έως τον Μάιο του 2022. Παράλληλα, θα διατελέσει ex officio μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EMF. Πρόκειται για την πρώτη φορά που επαγγελματίας του μουσειακού χώρου εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Επιτροπή των Κριτών του ΕΜΥΑ, είτε ως απλό μέλος είτε ως Επικεφαλής.

Ο θεσμός του ΕΜΥΑ ξεκίνησε το 1977 υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο την αναγνώριση της αριστείας στα μουσεία της Ευρώπης και την ενίσχυση της καινοτομίας τους. Στο πλαίσιο του εν λόγω θεσμού, όλα τα μουσεία θεωρούνται ισότιμα, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τις συλλογές, την θεματολογία, την εθνικότητα ή την οικονομική τους υπόσταση και αξιολογούνται στη βάση της εξέχουσας δημόσιας ποιότητας και προσβασιμότητάς τους στην κοινωνία. Το EMYA αποτελεί τον πιο μακρόβιο ξεχωριστού κύρους θεσμό βράβευσης μουσείων στην Ευρώπη. Μέσω της στενής σχέσης του με το Συμβούλιο της Ευρώπης, εδράζεται σε βασικές ευρωπαϊκές αξίες όπως της συγκρότησης πολιτειακής συνείδησης, της  δημοκρατίας και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.