ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η ΑΝ.ΚΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ ΕΠΕΛΕΓΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ADEE

H Αναστασία Κοσιώνη, Αναπλ. Καθηγήτρια Γηροδοντιατρικής της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ επελέγη ως μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης Ποιότητας και Εξωτερικών Σχέσεων της Association for Dental Education in Europe (ADEE). Η ADEE είναι ένας ανεξάρτητος Ευρωπαϊκός οργανισμός με μέλη οδοντιατρικές σχολές, επιστημονικές εταιρείες οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εθνικές ενώσεις που σχετίζονται με την οδοντιατρική εκπαίδευση. Οι στόχοι της είναι η προαγωγή της οδοντιατρικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, η αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας των οδοντιατρικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης και αξιολόγησης των φοιτητών, οι διεθνείς ανταλλαγές ακαδημαϊκού προσωπικού, φοιτητών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η σύγκλιση των οδοντιατρικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση την αριστεία.