ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ (1776-1848), ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ Ε.Κ.Π.Α.
Η Ελληνική Επανάσταση στην Εποχή των Επαναστάσεων (1776-1848), Επαναξιολογήσεις και Συγκρίσεις

Διεθνές Συνέδριο: Αθήνα, 20-21 Μαρτίου 2020
Κεντρικό Κτήριο Ε.Κ.Π.Α.

Το ΕΚΠΑ διοργανώνει, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης (1821-2021), το πρώτο διεθνές συνέδριο με στόχο την ένταξή της στην κρίσιμη περίοδο πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής που αποκρυσταλλώθηκε στη Δυτική ιστοριογραφία ως «Εποχή των Επαναστάσεων» (1776-1848). Η επαναξιολόγηση της ελληνικής επαναστατικής εμπειρίας και η σύγκρισή της με άλλα επαναστατικά κινήματα ανά την Ευρώπη, αλλά και διεθνώς, εκείνης της περιόδου αναδεικνύει τις όψεις του επαναστατικού φαινομένου και του χαρακτήρα της «Εποχής των Επαναστάσεων», οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες και ενδεικτικές  για την κατανόηση παράλληλων μορφών της συλλογικής κινητοποίησης και της αλλαγής σε παγκόσμια κλίμακα.