ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ HIGHLY CITED RESEARCHERS (H>100) ΤΗΣ WEBOMETRICS

Η ερευνητική ομάδα  Cybermetrics (CCHS),  υπεύθυνη για τον πίνακα κατάταξης Πανεπιστημίων Webometrics, δημοσίευσε πίνακα παγκόσμιας κατάταξης καθηγητών και ερευνητών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (http://www.webometrics.info/en/node/58), με βάση τις πληροφορίες των δημόσιων προφίλ τους στο Google Scholar.  Η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία δημοσιεύεται μια φορά το χρόνο, περιλαμβάνει  τους Highly Cited Researchers, δηλαδή ερευνητές με h-index > 100. 

Ο βιβλιομετρικός δείκτης h-index,  που επινοήθηκε το 2005 από τον J.E. Hirsch, πρακτικά σημαίνει ότι  ένας συγγραφέας –ερευνητής εμφανίζει δείκτη h όταν h από τις Np εργασίες του έχουν τουλάχιστον h αναφορές η καθεμία, ενώ οι υπόλοιπες (Νp-h) εργασίες του έχουν λιγότερες από h αναφορές η καθεμία».  Κατά συνέπεια  οι ερευνητές που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη και έχουν  h-index > 100, διαθέτουν αποδεδειγμένα 100 δημοσιεύσεις με 100 και άνω αναφορές η κάθε μία σε άλλα άρθρα και έρευνες.

Στην πλέον πρόσφατη κατάταξη που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2017, και η οποία περιλαμβάνει τα h-index και citations μέχρι τη συγκεκριμένη περίοδο κατατάσσονται με φθίνοντα βαθμό οι ερευνητές με βάση το h-index τους, είτε είναι εν ζωή είτε όχι, με αναφορά του Πανεπιστημίου στον οποίο ανήκουν και το σύνολο ετερεοαναφορών ως δεύτερο κριτήριο. Στην κατάταξη εμφανίζονται 1612 ερευνητές και καθηγητές από όλο τον κόσμο. Πρώτος είναι ο Δρ. Sigmund Freud με h-index 269 και 488.396 ετεροαναφορές.

Στην εν λόγω πολύ σημαντική κατάταξη εμφανίζονται και δύο Έλληνες καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος στην θέση 70 με h-index 169 και 117.377 ετεροαναφορές, και ο Καθηγητής και Πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος στη θέση 1105 με h-index 109 και 49.427 ετεροαναφορές.

Στον συγκεκριμένο πίνακα περιλαμβάνονται καθηγητές και ερευνητές για τους οποίους έχει δημιουργηθεί δημόσιο προφίλ στο Google Scholar μέχρι το Φεβρουάριο του 2017. Συνεπώς, ερευνητές του ΕΚΠΑ οι οποίοι δημιούργησαν αργότερα προφίλ και εμφανίζουν h-index >100 θα εμφανιστούν στην κατάταξη του 2018. Μεταξύ αυτών θα είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ Παρασκευάς Σφήκας με h-index 171 και 132.595 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Μαρίνος Δαλάκας με h-index 101 και 37.352 ετεροαναφορές και ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Χαράλαμπος Μουτσόπουλος με h-index 100 και 41.276 ετεροαναφορές.