ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΕΔΡΑ JEAN MONNET ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την δημόσια υγεία, η Ιατρική Σχολή Αθηνών για μια ακόμα φορά διακρίνεται σε διεθνές επίπεδο με την απονομή στον Καθηγητή Χειρουργικής κ. Εμμανουήλ Πικουλή της πρώτης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έδρας Jean Monnet με γνωστικό αντικείμενο την ανθρωπιστική ιατρική και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων στην πράξη (Jean Monnet Chair (JMC) EU humanitarian medicine and response in action) για την τριετία 2020-23.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη αντίστοιχη έδρα διδασκαλίας και έρευνας Jean Monnet που απονέμεται σε Ιατρό. Οι έδρες Jean Monnet είναι έδρες διδασκαλίας και έρευνας που απευθύνονται σε Καθηγητές Πανεπιστημίου για την προαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στην θεματική της ειδίκευσης τους, μέσα από συνέδρια, σεμινάρια, workshops, δημοσιεύσεις και τη διδασκαλία προπτυχιακών / μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Ο καθηγητής κ. Εμμανουήλ Πικουλής έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία τα τελευταία 20 χρόνια  σε θέματα ιατρικής των καταστροφών  και διαχείρισης κρίσεων υγείας, τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και πρακτικό επίπεδο και χαίρει διεθνούς αναγνώρισης  κατέχοντας αντίστοιχες θέσεις στις ΗΠΑ ( Adj. Professor of Surgery, USUHS Bethesda, MD, USA) και στην Ελβετία (Adj. Professor in Humanitarian and Catastrophe Emergency Medicine, University of Bern, Switzerland). Στην Ελλάδα είναι Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ενός πρωτοποριακού μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο προάγει τη βιωματική εκπαίδευση και τη διεπιστημονικότητα στην υγειονομική διαχείριση κρίσεων και καταστροφών.