ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Κυκλοφόρησε το 1ο τεύχος του περιοδικού "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία", το οποίο αποτελεί εξαμηνιαία ηλεκτρονική επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία – ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.

Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και επιστημονικές μελέτες σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, μετά από διπλή ανώνυμη κρίση. Δημοσιεύει, ακόμα, κριτικές παρουσιάσεις βιβλίων και άλλων επιστημονικών εκδόσεων, όπως και αναφορές σε σημαντικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο ευρύτερο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΠΕΑ). Η "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία" φιλοδοξεί, επίσης, να λειτουργήσει ως ένα βήμα επικοινωνίας, διαλόγου και αλληλεπίδρασης στους κόλπους της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας που δραστηριοποιείται δυναμικά στη χώρα μας στο πεδίο της ΠΕΑ.

Στην Επιστημονική και τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού συμμετέχουν δύο Μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, η κ. Ευγενία Φλογαΐτη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, και η κ. Μαρία Δασκολιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

Στο 1ο τεύχος δημοσιεύονται τέσσερις ερευνητικές εργασίες, καθεμία από τις οποίες εστιάζει σε διαφορετικό θέμα και ακολουθεί διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση, ενώ όλες καταλήγουν σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη θεωρία και πράξη του πεδίου της ΠΕΑ:

- Νίκη Πασχαλία Κωνσταντινίδη, Γεωργία Λιαράκου, «Παράγοντες που επιδρούν στην πρόθεση του εκπαιδευτικού να επιλέγει σχολικά προγράμματα με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

- Ίριδα Τσεβρένη, «Εκπαιδεύοντας τους Θορώ των πόλεων: μία εμπειρία βιωματικής προσέγγισης της μη ανθρώπινης φύσης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης»

- Παναγιώτα-Μαρία Γρίλλια, Μαρία Δασκολιά, «Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης»

- Ιωάννης Τίγκας, Ευγενία Φλογαΐτη, «Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για τη μετάβαση από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»

Το περιοδικό δέχεται ήδη υποβολές νέων εργασιών, προετοιμάζοντας το 2ο και το 3ο τεύχος του. Όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Συντακτική Ομάδα και την Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού:

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/about?fbclid=IwAR1dEGPi9oeVIRuu8-vFBgWNxi9mijrU_GGYRYCJs_CKUGaCZmjt2eqZBr0

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των υποβολών:

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/about/submissions#onlineSubmissions

To περιοδικό είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ:

http://www.ekt.gr/el/news/23328?fbclid=IwAR3t_OqorJmiskxOL8-Y2NybvhpkcWk1mFln5jq4MLZ8bVbE9y2fODczGDU