ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Κ. ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΓΖΟΣ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Ο Προκοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής κ. Μάριος Μπέγζος, Καθηγητής της Συγκριτικής Φιλοσοφίας της Θρησκείας, ορίσθηκε από 2/2/2017 μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ) με πρόεδρο τον Καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Γεράσιμο Κουζέλη, Πρόεδρο του ΙΕΠ. Επίσης η Συνέλευση της Θεολογικής Σχολής στην συνεδρία της 16ης Ιανουαρίου 2017 παμψηφεί όρισε τον κ. Μ. Μπέγζο εκπρόσωπο της Θεολογικής Σχολής - μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ / ΕΚΠΑ από τον Φεβρουάριο 2017 με τριετή θητεία.