ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πανευρωπαϊκή διάκριση: πρώτο βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας

Το πρώτο βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας  για το 2018 στην "Προπονητική",  από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού  απέσπασε η μελέτη με τίτλο "FiberTypeCompositionAndRateOfForceDevelopmentInEnduranceAndResistanceTrainedIndividuals", που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, από τουςΜεθενίτη Σ.,  Σπέγγο, Κ., Ζάρα, Ν.,  Στασινάκη, Α.-Ν., Παπαδήμα,  Γ., Καραμπάτσο, Γ.  & Τερζή, Γ.  (Methenitis S, Spengos K, Zaras N, Stasinaki AN, Papadimas G, Karampatsos G, Arnaoutis G, Terzis G.)