ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΚ.3/2019

Διακ.3/2019

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:30 μ.μ

ΝΕΑ ημερομηνία διενέργειας:
Τετάρτη  24 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 μ.μ