ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΣ: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Σύνδεσμος πρόσκλησης υποβολής: http://www.icte.ecd.uoa.gr/images/paratasi_20-21.pdf

Hμερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: 23-10-2020

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2020-2021: Φεβρουάριος 2021 

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ ΤΠΕΕ: www.icte.ecd.uoa.gr

Πληροφορίες: Φραντζέσκα Μπόθου, τηλ. 2103688042, icte[at]ecd[dot]uoa.gr