ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΜΣ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΜΕ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή νέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα κάτωθι προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών παρατείνεται έως την Δευτέρα  9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.

1) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

2) Πολιτική και Διαδίκτυο

3) Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές

4) Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

https://eclass.uoa.gr/modules/announcements/index.php?course=MEDIA254&an_id=197570

http://www.media.uoa.gr/