ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ΠΜΣ «Επιδημιολογία - Μεθοδολογία Έρευνας»

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ανακοινώνει τη λειτουργία ενός νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ – MSc) στην «Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας».

Η έρευνα στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία αποτελεί έναν από τους ταχύτερα εξελισσόμενους κλάδους σε παγκόσμια κλίμακα. Στόχος του ΠΜΣ είναι να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την κατανόηση, το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την επικοινωνία της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να:

  • κατανοήσουν, υλοποιήσουν και δημοσιεύσουν έρευνα στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία.
  • αξιολογήσουν δημοσιευμένες έρευνες στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία.
  • εργαστούν σε θέσεις που απαιτούν προσόντα και δεξιότητες που θα αποκτήσουν μέσω του ΠΜΣ, όπως ως στελέχη σε κρατικούς ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και δομές, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία, υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου των νοσημάτων ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας (π.χ. νοσοκομεία, υπουργεία, κέντρα υγείας, ΤΟΜΥ), καθώς και σε άλλους συναφείς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις.
  • επιδιώξουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο χώρο των βιοϊατρικών επιστημών, μέσω της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
  • μεταδίδουν τις γνώσεις σε σχετικούς επαγγελματίες υγείας δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, που παρέχουν σχετική επιμόρφωση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από:

  • Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 έως και Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 και
  • Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 έως και Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

από τις 11:00 έως και τις 14:00, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο 12), Μικράς Ασίας 75, ΤΚ 115 27 (υπόψιν κ.κ. Ευθυμίας Βασιλοπούλου ή Άννας Φραντζή, τηλ. επικοινωνίας: 210 7462109 ή 210 7462074)

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Στη συνημμένη προκήρυξη
  • Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://dehems.med.uoa.gr/pms-epi
  • Στο e-mail του ΠΜΣ : mscepi@med.uoa.gr

Προκήρυξη

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ