ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Υ.Σ.Δ.Π.