ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΑΑΕ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πιστοποιήθηκε με υψηλή βαθμολογία από την ΕΘΑΑΕ το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Ολοκληρώθηκε επισήμως, με την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ), η πιστοποίηση του  Προπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. Πρόκειται για ένα από τα εννέα νέα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στο ΕΚΠΑ από το ακαδ. Έτος 2018-2019,  δέχθηκαν τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και αναμένεται να έχουν τους πρώτους αποφοίτους το ακαδημαϊκό  έτος 2022-2023.  

Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών ολοκλήρωσε εξ αποστάσεως και μέσω τηλεσυνεργασίας τη διαδικασία πιστοποίησης του, από ειδική επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας ορίστηκαν από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων της ΕΘΑΑΕ. Η εν λόγω επιτροπή έχοντας μελετήσει τον υποβληθέντα φάκελο του εν λόγω ΠΠΣ, πραγματοποίησε συνεντεύξεις με τη διοίκηση του Τμήματος, τον Πρόεδρο, τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και της ΟΜΕΑ του εν λόγω Τμήματος, καθώς και με φοιτητές,  καθηγητές, εκπροσώπους φορέων απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων. Στη συνέχεια συνέταξε ειδική έκθεση την οποία υπέβαλε στην ΕΘΑΑΕ, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την Πιστοποίηση του εν λόγω ΠΠΣ.

Πιο συγκεκριμένα, για το ΠΠΣ Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 31η συνεδρίαση του στις 24/07/2023, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης, βάση της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας Νέων ΠΠΣ σε Λειτουργία της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με διάρκεια ισχύος πέντε  ετών, από 24/07/2023 έως 23/07/2028.

Η ΕΘΑΕΕ μέσω του Προέδρου της, Καθ. Περικλή Μήτκα, εξέφρασε στις Πρυτανικές Αρχές, στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα θερμά της συγχαρητήρια για την άριστη ανταπόκριση του Ιδρύματος και του Τμήματος στη διαδικασία Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στην Έκθεση Πιστοποίησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος καθώς και στην απόφαση της ΕΘΑΑΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον κάτωθι υπερσύνδεσμο στην Ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ:

Αποτελέσματα Πιστοποίησης ΠΠΣ Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων,

https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/tmima_agrotikis_anaptyxis_agrodiatrofis_kai_diacheirisis_fysikon_poron/

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, συγχαίρουμε τη διοίκηση, το προσωπικό και την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος για την επιτυχή πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών του. Θερμές ευχαριστίες στα στελέχη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Ιδρύματος  η οποία οργάνωσε και υποστήριξε αποτελεσματικά τη διαδικασία πιστοποίησης σε όλα τις φάσεις και τα στάδια,  από την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα Τμήματα κατά τη σύνταξη του φακέλου πιστοποίησης του, μέχρι την ολοκλήρωση της επιτόπιας επίσκεψης της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης.

Σοφία Παπαϊωάννου
Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας