ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ). Έλαβε την υψηλότερη βαθμολόγηση (80% “ΑΡΙΣΤΑ” και 20% “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ”) μεταξύ των τμημάτων του ΕΚΠΑ σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης: (Α) FullyCompliant (Άριστα), (Β) SubstantiallyCompliant (ΛίανΚαλώς), (Γ) PartiallyCompliant (Καλώς) και (Δ) Non-compliant (Ανεπιτυχώς)
Η αξιολόγηση  του ΠΠΣ (επισυνάπτεται) πραγματοποιήθηκε από 5-μελή επιτροπή ειδικών εμπειρογνωμόνων Πανεπιστημίων του εξωτερικού τον Δεκέμβριο 2019, αφορούσε στους παρακάτω 10 τομείς και έχει ως εξής:

 

PRINCIPLE  EVALUATION

1 Academic Unit Policy for Quality Assurance Fully Compliant
2 Design and Approval of Programmes Fully Compliant
3 Student-centered Learning, Teaching, Assessment Substantially Compliant
4 Student Admission, Progression, Recognition, and Certification Fully Compliant
5 Teaching Staff Fully Compliant
6 Learning Resources and Student Support Fully Compliant
7 Information Management Fully Compliant
8 Public Information Fully Compliant
9 Ongoing Monitoring and Periodic Internal Review of Programmes Substantially Compliant
10 Regular External Evaluation of Undergraduate Programmes Fully Compliant

 

Αξίζουν πολλά θερμά συγχαρητήρια σε όλο το διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση και λειτουργία του ΠΠΣ της Ιατρικής Σχολής.
Η διαδικασία της πιστοποίησης, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από ιδρύσεως της Σχολής, ολοκληρώθηκε επιτυχώς χάρη στην άοκνη προσπάθεια των μελών της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ομ.Ε.Α.) και της εντατικής προετοιμασίας στο διάστημα των 12 μηνών που προηγήθηκαν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω σε όλες και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν, και συγκεκριμένα προς τους Αναπληρωτές Προέδρους κ.κ Θεόδωρο Λιακάκο και Γεράσιμο Σιάσο, τον Συντονιστή της Ομ.Ε.Α. κ. Θεόδωρο Παπαϊωάννου, τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ομ.Ε.Α.) (αλφαβητικά) κ.κ. Χαράλαμπο Βλαχόπουλο, Κωνσταντίνο Βουμβουράκη, Μαρία Γαζούλη, Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου, Παντελή Καραΐσκο, Χρήστο Κρούπη, Παγώνα Λάγιου, Δημήτριο Μπούμπα, Χαράλαμπο Παπαγεωργίου, Βασιλική Παπαευαγγέλου, Μαρία Πιάγκου, Εμμανουήλ Πικουλή, Χαράλαμπο Συριστατίδη, Γεώργιο Τσιβγούλη, Γεράσιμο Φιλιππάτο, Αναστάσιο Φιλίππου, καθώς και την Προϊσταμένη της Ιατρικής Σχολής Δρ Ε. Βασιλοπούλου.

Εύχομαι η πρώτη αυτή πιστοποίηση του ΠΠΣ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχουμε στους φοιτητές μας.


Με ιδιαίτερη τιμή,

Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δείτε την αξιολόγηση εδώ