ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία της πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Σύμφωνα με την «Απόφαση Πιστοποίησης» του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), «το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων»

Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη,από 29.05.20 έως 28.05.24.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Τμήματος και η Πρόεδρος της ΟΜΕΑ

Δ.Μ. Ρέκκας  - Γ. Βαλσαμή