ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ", ΚΑΤ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο λειτουργίας του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών στην κατεύθυνση «Δημόσια Ελεγκτική» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ