ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΜΣ "ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ", ΑΚ. ΕΤ. 2017-18

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τον τρίτο κύκλο σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας».

Στον τρίτο κύκλο σπουδών (ακ. έτος 2017-2018) θα εισαχθούν έως τριάντα (30) φοιτητές, κατόπιν εξετάσεων. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, μέχρι την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ.

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 210 368 9579, email: koul@turkmas.uoa.gr). Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος www.turkmas.uoa.gr και στο συνημμένο έγγραφο. 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Ι.Θ. Μάζης