ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΚΕ

Τα στελέχη του ΕΛΚΕ, ο Αντιπρύτανης κ. Θωμάς Σφηκόπουλος και εγώ, ετοιμάσαμε συνοπτικά πρακτικά από τις πρόσφατες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τη λειτουργία και τις διαδικασίες του ΕΛΚΕ.

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ