ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ", ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 


Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ»

 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε μετά την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της 19-5-2015, και ισχύει με την από 2-7-2015απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.

 

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών υπόκειται στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις: