ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΕΙ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΦΑΑ

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) καλεί σε ενημερωτική συνάντηση (Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 10.00 π.μ.) τις επιχειρήσεις και τους φορείς
που ενδιαφέρονται να υποδεχτούν φοιτητές/-τριες της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) για την πραγματοποίηση δίμηνης, επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης.
Για τη συμμετοχή τους, οι φορείς και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγραφούν στη νέα διαδικτυακή υπηρεσία, με την ονομασία «ΑΤΛΑΣ», που λειτουργεί στο http://atlas.grnet.gr/ και διασυνδέει τα AΕΙ με τους φορείς. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Αναλυτικότερα δείτε εδώ